www.honzaplsek.cz
ŽELVA   Želva - tvůrčí dílna manželů Plškových

ŽELVA
  • homepage
  • o nás
  • novinky
  • kontakt
  • VÝTVARNO
  • fotoobrazy Michalala
  • obrazy
  • ilustrace
  • HUDBA
  • písničkář
  • zvučení
  • muzicírování
  • OSTATNÍ
  • Želva v leže
  • knihovna
  • e-shop
  • facebook
  • twitter
  • bandzone
  • youtube

  • ŽELVA


    Kresby, fotoobrazy, obrazy, písničky, zvučení, muzicírování ... dárky, knížky, ilustrace, výukové materiály, přání, oznámení, kulturní akce pro malé i velké, výzdoba bytů kanceláří a veřejných prostor ... má na skladě pod krunýřem anebo na požádání vytvoří Želva.

    ŽELVA
    ŽELVA
    Neprovozujeme e-shop v pravém slova smyslu. Naše výtvory či služby lze objednat buď přímo u nás v rámci našeho příležitostného autorského prodeje, což se týká hlavně našich fotoobrazů, obrazů a obrázků, anebo v jiných obchodech, což se týká především publikací s našimi ilustracemi. Naše hudba je zpravidla volně ke stažení, starší CD jsou rozprodána a nová v tuto chvíli nevyrábíme. Zvučení, hudební vystoupení či výtvarnou práci na zakázku je třeba domluvit individuálně přímo s námi. Bližší informace k našim výtvorům či službám rádi sdělíme na dotaz.

    Přijímáme platby na dobírku, v hotovosti nebo bankovním převodem (číslo účtu sdělíme na požádání). Nejsme plátci DPH. Nikdo z nás nemá vlastní IČ, avšak na požádání můžeme svým jménem vystavit fakturu použitelnou jako daňový doklad. Prodej našich autorských děl neprobíhá podnikatelsky, ale pouze příležitostně podle § 14 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, nebo poskytnutím autorské licence k užití díla. Služby (zejm. zvučení či hudební vystoupení) poskytujeme zpravidla na základě smlouvy o dílo (zpravidla ústní). Nejsme zastupováni OSA ani jiným kolektivním správcem. Příjmy z prodeje nebo ze smluv o dílo daníme jako příležitostný příjem fyzické osoby. V Brně a okolí a v Havlíčkově Brodě a okolí se lze dohodnout na osobním předání, jinak preferujeme Českou poštu. Konkrétní podmínky a požadavky je třeba vždy dohodnout individuálně přímo s námi. Další informace na dotaz.

    kontaktní e-mail: jan.plsek@seznam.cz
    NABÍDKA NAŠEHO ZBOŽÍ V JINÝCH OBCHODECH:

    ŽELVA     kolektiv autorů Lipky: Hrajeme si na přírodu - knížka her s ekologickou tématikou

    ŽELVA     kolektiv autorů Lipky: Lipové oříšky - nejžádanější ekologické výukové programy Lipky

    ŽELVA     Veronika Chlubná: Pomocníci v zahradě - omalovánky se samolepkami

    ŽELVA     Miroslava Drobílková: Jak se sází strom - praktická příručka

    ŽELVA     Robert Grepl: Kinematika a dynamika mechatronických systémů - vysokoškolská skripta

    ŽELVA     Zuzana Svobodová: Writing in English - a Practical Handbook for Scientific and Technical Writers - praktická příručka psaní pro vědecké pracovníky


    Všechna práva vyhrazena © Michala Plšková, Jan Plšek