WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . novinky . archiv . kontakt .
OBRAZY . ILUSTRACE . PÍSNIČKÁŘ . ZVUKAŘ
homepage . diskografie . koncerty . info

Písničky z Tábora na Dračí skále
Písničky z Tábora na Dračí skále

info
Café Práh LIVE
2016

info
JANČOVKA 2011
live 8.10.2011

info
Café PRÁH
live 29.6.2011

info
Café PRÁH
live 6.4.2011

info
ONE MAN CITY
2011

info
Slavný zvon
2010

info
Mandelinka
2009

info
Písně z modrých skvrn
2001(2006)

info
Aplikovaná romantika
2004

info
Vánoce
2001(2003)

info
Písničky z Tábora na Dračí skále
2002

info
Allboom
2001

info
Komínová hudba
2001

info
Love Songs
2000

info
Bílý pokoj
1999

info
Lampion
1996

info
Hyperfly
1995

info
Klavír na střeše
1995(2002)

info
Hodinky s vodotryskem
1995(2002)

info
Magical Bagr
1995(2002)

info
Widow in the Window
1994(2000)

info
Flowers in the Windows
1994

info
Stopy
1993(1999)

info
Petrklíč
1993(1999)

info
Klíčky
1993(1999)

info
Večer na rozloučenou
1993(1999)

info
Sníh začal tát
1992

Muzicírování
Želva - Muzicírování
(Jam Sessions)


Mezi muziky

I přijdem do jiného pokoje, kdež plno hudeb a zpěvů, břinkání a hlučení rozličných nástrojů spatřím; a některé okolo nich stojící a z vrchu, z důlu, po stranách nazírající a uch nastavující, co to, kde, kudy a kam zní, jak a proč co se čím zní neb nezní, vystihnouti chtíce. Někteří pravili, že již vědí, a plésali, pravíce tu Božského cosi býti a tajemství nad tajemství; protože to s velikou chutí a poskakováním rozbírali, skládali, překládali. Ale k tomu se jeden z tisíce nevydařil; jiní jen hleděli. Pakli kdo také ruky přičiniti chtěl, skřípalo to a vrzalo, jako i mně. Takž já vida některé dosti, jakž se zdálo, vzácné lidi za hřičku a maření času to míti, šel sem odtud.

Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, 1623


Všechna práva vyhrazena © Jan Plšek