WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . novinky . archiv . kontakt .
OBRAZY . ILUSTRACE . PÍSNIČKÁŘ . ZVUKAŘ
GALERIE . o autorovi . výstavy . fotoobrazy

Honza Plšek OBRAZY


Honza Plšek OBRAZY


Honza Plšek, povznesen nad nedůstojné tahanice o hračky, hrával si ve školce nejčastěji s pastelkami, jež na něj vždycky jednoduše zbyly a záhy začal své okolí udivovat svými obrázky. Později navštěvoval Lidovou školu umění a školní výtvarný kroužek paní učitelky Buchalové, kde začínal i malíř Petr Lorenz (kterého se paní učitelka marně snažila přimět, aby používal pestřejší barvy než jen šedou a hnědou). Petrovy a Honzovy obrazy se ze soutěží obvykle vracely diskvalifikovány, neboť poroty nevěřily, že je malovaly děti samy. Honza studoval geodézii a kartografii na stavební průmyslovce, kde strávil nespočet hodin technickým kreslením centrografem, včetně vrstevnic, což mu dalo pevnou ruku a cit pro tvar. Dalším milníkem se stala civilní služba v domě ekologické výchovy Lipka, kde vnímavé osazenstvo brzy rozpoznalo výtvarný talent, což přerostlo v dlouholetou výtvarnou spolupráci. Od té doby autor ilustroval řadu tiskovin, publikací, propagačních a výukových materiálů. Na stovkách ilustrací si autor vytvořil určitý osobitý styl, časem nevyhnutelně konzervovaný objednávkou, nicméně stále vcelku zábavný. Později autor pracoval na brněnském katastru, kde v průběhu mapování nacházel stále větší zalíbení v plenéru a s uhlem a skicákem začal dělat první krůčky k vážně míněné malbě. První sérii olejomaleb Honza vytvořil jedno krásné léto na pronajaté zahradě v Brně. Od té doby příležitostě pokračuje v malířských experimentech a samostudiu.


Všechna práva vyhrazena © Jan Plšek