WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . novinky . kontakt .
OBRAZY . ILUSTRACE . PÍSNIČKÁŘ . ZVUKAŘ . FOTOOBRAZY Michalala . ŽELVA ŽELVA

Honza Plšek OBRAZY


Honza Plšek
OBRAZY

Autorské olejomalby a další obrazy. K prodeji originály, ale i kopie jako fotoobrazy tištěné na malířském plátně, napnuté na rámu, připravené k zavěšení.Honza Plšek OBRAZY


AUTOR
REFERENCE
PRODEJNÍ GALERIE
INFORMACE
JAK OBJEDNAT
AKCE A NOVINKY
KONTAKT

Autor jako umělecká performance sui generis ...

Honza Plšek, povznesen nad nedůstojné rvačky o hračky, hrával si ve školce nejčastěji s pastelkami, jež na něj vždycky jednoduše zbyly. Záhy, talentovaný po mamince i po tatínkovi, začal Honzík své okolí udivovat svými obrázky. Později navštěvoval Lidovou školu umění (LŠU), kde si vysloužil překvapivé uznání a účast na městské výstavě s portrétem učitele, kterého v návalu frustrace zpodobnil pouze s použitím červené a žluté barvy v očekávání nejnižší známky. Přes dílčí uznání ovšem autor v LŠÚ trpěl a začal utíkat. Pak navštěvoval školní výtvarný kroužek, kde u paní Buchalové nalezl pochopení a cestu k základům kresby a malby. Číslem jedna byl v kroužku Petr Lorenz, kterého se paní učitelka marně snažila přimět, aby používal pestřejší barvy než jen šedou a hnědou. Petrovy a Honzovy obrazy se ze soutěží obvykle vracely diskvalifikovány, neboť poroty nevěřily, že je malovaly děti samy.

Jako střední školu Honza pragmaticky zvolil geodézii a kartografii na stavební průmyslovce, neboť naivně myslel, že své nadání uplatní při kresbě map, nevěda, že mapy se kreslí strojově. Zde alespoň uplatnil talent při technickém psaní a kreslení, vypracoval si pevnou ruku a smysl pro čistotu kresby a spolužákům dokresloval do rysů od ruky, bez šablon a křivítek, technické písmo a vrstevnice. Z průmyslovky se autor hlásil v Brně na architekturu, leč nebyl přijat pro nedostatek talentu, což se jevilo být poněkud v rozporu s pochvalným mručením dozoru při samotných zkouškách. Tak se autor ze setrvačnosti dostal opět na geodezii na VÚT v Brně, kde zazářil v deskriptivní geometrii, když rys rodinného domu poněkud nadstandartně doplnil o kresbu okolí, a učitelé i spolužáci se podivovali, co dělá na téhle škole. Autor po půl roce z geodézie prchl a nastoupil zaměstnání geodeta.

Umělecky temné období civilního zaměstnání, prosvětlené pouze natočením alba Bílý pokoj, ukončila až civilní služba v domě ekologické výchovy Lipka, kde vnímavé osazenstvo brzy rozpoznalo výtvarný a hudební talent spojený se smyslem pro humor, což přerostlo v trvalou dlouholetou spolupráci. Od té doby autor ilustroval řadu tiskovin, publikací, propagačních a výukových materiálů, většinou pro brněnské neziskové organizace. Na stovkách ilustrací si autor vytvořil určitý osobitý styl, časem nevyhnutelně konzervovaný objednávkou, nicméně stále vcelku zábavný. Po civilní službě autor pracoval na katastru, kde při celotýdenních výjezdech nacházel stále větší zalíbení v plenéru. S uhledm a skicákem začal dělat první krůčky k vážně míněné malbě.

Časem se autor opět obloukem vrací ke studiu na vysoké škole, tentokrát práv, a to rovnou v magisterském denním studium na Masarykově univerzitě, což je třeba vnímat především jako uměleckou performanci (alternativou studia bylo zakoupení ojetého Rolls Royce, natření na zlato a zaparkování před právnickou fakultou). Před nástupem na studia si autor pronajal zahradu v Brně, kde si v létě spokojeně žil, ve stínu stromů se věnoval studiu klasických řeckých autorů a experimentoval s olejomalbou na dřevě. Série olejů z roku 2005 je právě z tohoto období. Autorovo svérazné obývání zahrady, a tím i malování, ukončili podezřívaví sousedé a postupující zástavba.

Po úspěšném absolvování práv a koncipientské praxe se autor konečně chystá pokračovat v zahradničení a volné autorské kresbě a olejomalbě, tentokrát na svém, pro sebe, a tím ve skutečnosti pro všechny.

Další informace, dotazy, konzultace či objednávky: jan.plsek@seznam.cz


Honza Plšek OBRAZY      Honza Plšek OBRAZY


ŽELVA


Všechna práva vyhrazena © Jan Plšek, Michala Plšková