WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . novinky . archiv . kontakt .
OBRAZY . ILUSTRACE . PÍSNIČKÁŘ . ZVUKAŘ
GALERIE . o autorovi . výstavy . fotoobrazy
galerie     vzad    vpred

Honza Plšek OBRAZYCesta tam a zase zpátky
(The Journey There and Back Again)

autor: Jan Plšek
1995
30 x 42 cm, papír, tempera
originál neprodejný

Fotoobraz:
30 x 45 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 1000 Kč
60 x 90 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 2000 Kč
90 x 135 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 3000 Kč
jiné rozměry a zpracování individuálně dle domluvy


Téma putování do neznáma má stále svoji tajuplnou přitažlivost. Obraz "Cesta tam a zase zpátky" je volně inspirován světem J. R. R. Tolkiena, dobrodružstvími se hrou "Dračí doupě" a především skutečnými toulkami krajinou v okolí Brna. Je to velmi ranná práce, provedená ještě temperou na papíře. Mnoho lidí v mém okolí tento obraz tehdy oceňovalo (narozdíl od mých ostatních tehdejších obrazů) a později se dokonce přes internet prodalo pár barevných fotokopií neznámým kupcům. Ačkoli je obraz technicky nepříliš dobře zvládnutý, má v sobě zřejmě jakési vnitřní kouzlo.

Theme journey into the unknown has kept its mysterious appeal. The painting "The Journey There and Back Again" is loosely inspired by the world of J. R. R. Tolkien, adventures with the role playing game "Draci doupe" and especially real strolls through the landscape around the Brno. It's very early work, executed in tempera on paper yet. Many people in my neighborhood has appreciated this painting (unlike my other paintings at that time) and later even sold over the internet a few color photocopies unknown buyers. Although the image is technically not very well managed, has probably a kind of inner magic.Všechna práva vyhrazena © Jan Plšek