WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . novinky . archiv . kontakt .
OBRAZY . ILUSTRACE . PÍSNIČKÁŘ . ZVUKAŘ
GALERIE . o autorovi . výstavy . fotoobrazy
galerie     vzad    vpred

Honza Plšek OBRAZY

zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg

Platany ve městě
(Urban Plane Trees)


autor: Jan Plšek
3. 1. 2005
44 x 52 cm, výběrová překlížka, olej
originál neprodejný

Fotoobraz:
30 x 40 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 1000 Kč
60 x 80 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 2000 Kč
90 x 120 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 3000 Kč
jiné rozměry a zpracování individuálně dle domluvy
Tyto platany rostou v Brně na Smetanově ulici, za vysokou zdí staré zahrady, nedaleko mého tehdejšího bytu. Vždycky mě fascinovaly, svým tvarem i zářivostí kůry. Věděl jsem, že je dříve či později musím namalovat. Jednou, když jsem se v lednu vrátil z procházky, okamžitě jsem namaloval obraz. V pozadí stromů se pohybuje a proudí město Brno. Nevím proč, ale pokaždé když slyším o sporech o územní plán Brna, vzpomenu si na tento obraz. Asi za to může jen ta podobnost slov "platan a "plánování", možné je v tom něco víc. Anglicky se platanům říká "plane trees", takže anglický název obrazu "Urban plane trees" je vlastně slovní hříčkou o územním plánování. Možná se v tom skrývá radost a smutek, které současně pociťuji při pohledu na jakékoli stromy uprostřed jakéhokoli města. Stromy vnášejí do městského prostředí masivní a nepřehlédnutelný kus přírody a přitom jejich osud bývá tak křehký, protože během svého dlouhého života mohou velmi snadno někomu překážet a to mnohdy z naprosto malicherných důvodů, např. že listí padá na parkující auta. To je něco, co se nikdy nemůže slučovat se vznešeností a krásou stromů.

These plane trees growing in Brno Smetana street, behind a high wall of an old garden, near my former apartment. I've always been fascinated by its shape and brightness of their bark. I knew that I must paint. Once, when I returned in January from a walk, I immediately painted a picture. In the background behind the trees the city of Brno is moving and flowing. I do not know why, but every time I hear disputes about territorial plan of the city of Brno, I think of this image. Maybe it is the similarity of the words "plane tree" and "planning" only, or maybe something more. English title "Urban plane trees" is actually a pun on spatial planning. Maybe there was a whole joy and sadness, which at the same time I feel at the sight of any trees in the middle of any city. Trees brought into the urban environment massive and highly visible piece of nature while their fate is so fragile, because during his long life, someone can easily get in someone's way and often from a very petty reasons, eg. the leaves are falling on parked cars. This is something that can never merge with the grace and beauty of trees.Všechna práva vyhrazena © Jan Plšek