WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . novinky . archiv . kontakt .
OBRAZY . ILUSTRACE . PÍSNIČKÁŘ . ZVUKAŘ
GALERIE . o autorovi . výstavy . fotoobrazy
galerie     vzad    vpred

Honza Plšek OBRAZY

zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg

Kunštátská keramika s rajčatovým salátem
(Poterry of Kunstat with tomato salad)


autor: Jan Plšek
leden 2005
44 x 52 cm, výběrová překlížka, olej
originál neprodejný

Fotoobraz:
30 x 40 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 1000 Kč
60 x 80 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 2000 Kč
90 x 120 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 3000 Kč
jiné rozměry a zpracování individuálně dle domluvy
Obraz "Kunštátská keramika s rajčatovým salátem" jsem namaloval první den nového roku 2005. Zařizoval jsem si tehdy malý pronajatý byt a vlastně celou novou etapu života. Koupil jsem si keramickou misku z Kunštátské keramiky, abych měl hodnotné a krásné nádobí pro všední jídlo. Dospěl jsem tehdy k názoru, že příjmání potravy, ač běžná každodenní činnost, je ve skutečnosti posvátný akt, který by měl být vykonáván s náležitou úctou k bytostem, které jsou takto pojídány, ať už se jedná o živočichy či rostliny. Měl jsem v misce rajčatový salát s oranžovou smetanou a zelenými paprikami, tak jsem ten výjev bezpostředně namaloval, z úhlu, z jakého se obvykle keramika nemaluje, ale z jakého se jí, tedy kolmo zhora.

Picture "Poterry of Kunstat with tomato salad" I painted the first day of the new year 2005, I had arranged for a small rented apartment and actually a whole new stage of life. I bought a ceramic bowl from Poterry of Kunstat to be valuable and beautiful dishes for everyday meals. When I came to the conclusion that ingestion of food, although normal daily activities, it is in fact a sacred act that should be performed with due respect to beings who are thus eaten, whether animals or plants. I had a bowl of tomato salad with orange cream and green peppers, so I painted this view immediately thereafter, from the angle of what is usually not painting ceramics, the angle from which food is consumed, i.e. perpendicularly above.Všechna práva vyhrazena © Jan Plšek