WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . novinky . archiv . kontakt .
OBRAZY . ILUSTRACE . PÍSNIČKÁŘ . ZVUKAŘ
GALERIE . o autorovi . výstavy . fotoobrazy
galerie     vzad    vpred

Honza Plšek OBRAZY

zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg

Tulipán zevnitř
(The Tulip Inside)


autor: Jan Plšek
červen 2005
44 x 52 cm, výběrová překlížka, olej
originál neprodejný

Fotoobraz:
30 x 40 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 1000 Kč
60 x 80 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 2000 Kč
90 x 120 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 3000 Kč
jiné rozměry a zpracování individuálně dle domluvy
Obraz "Tulipán zevnitř" pochází ze stejné zahradní série jako "Letní zahrada", kdy jsem trávil léto na pronajaté zahradě na předměstí Brna s veverkami, antickými filosofy a olejovými barvami, unešen realitou. Jednoho dne mě zaujaly červené tulipány, zejména pohled do nitra květu tulipánu, a tak jsem se pokusil zachytit jejich podstatu ve vší ohnivé nádheře. Obraz je podepsán jménem Jean Kchuej, což je pseudonym, inspirovaný Knihou proměn, který Honza Plšek v té době používal.

"The Tulip Inside" comes from the same garden series as "Summer Garden", where I spent the summer in a rented garden in the suburbs of Brno with squirrels, ancient philosophers and oil paints, blown away by reality. One day, I was impressed by red tulips, especially the view inside the flower, so I tried to capture their essence in all its fiery glory. The painting is signed on behalf of Jean Kchuej, which is a pseudonym, inspired by the Book of Changes, which Honza Plsek used at the time.Všechna práva vyhrazena © Jan Plšek