WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . novinky . archiv . kontakt .
OBRAZY . ILUSTRACE . PÍSNIČKÁŘ . ZVUKAŘ
GALERIE . o autorovi . výstavy . fotoobrazy
galerie     vzad    vpred

Honza Plšek OBRAZY

zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg

Letní zahrada
(Summer Garden)


autor: Jan Plšek
červenec 2005
44 x 52 cm, výběrová překlížka, olej
originál neprodejný

Fotoobraz:
30 x 40 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 1000 Kč
60 x 80 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 2000 Kč
90 x 120 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 3000 Kč
jiné rozměry a zpracování individuálně dle domluvy
Opojen realitou ...

"Letní zahrada", vypadá na první pohled jako mazanice, a ona to ostatně mazanice je, leč mazanice ušlechtilá. Obraz využívá veškeré možné zářivosti olejových barev nanášené v silných vrstvách. Modrý podklad je jako letní nebe a na něj je podle zcela primitivní logiky nanášeno posvátné zlato jasné žluti, mísené s krvavě červenou a obláčkově bílou. Mísení primární žluté a modré vytváří přirozené přechody do zelena ve snaze zachytit podstatu bytí vlahé trávy zalité sluncem pod jasnou modrou oblohou. Obraz vznikal na letní zahradě za parného dne, kterou si autor pronajal na okraji Brna pod Palackého vrchem a kde přes léto žil prostým životem s knihami a obrazy, nikým nerušen, hypnotizován a unešen čirou realitou. Na té zahradě rostla nádherná tráva v níž se mísily šťavnaté jetele, maličké plané jahody a sušší stepní traviny. Vyhlazená a našepsovaná překlížka ležela vodorovně na staré dřevěné bedýnce, ve stínu stromů, pod trasami veverek, pod větvemi těžkajícími ranným ovocem. Přes expresivní emotivní provedení si obraz zachoval čistotu barev. Možná je zde skutečně zachycen ryzí kousek voňavé letní zahrady zarostlé vlahou nekosenou travou. Obraz je podepsán jménem Jean Kchuej, což je pseudonym, inspirovaný Knihou proměn, který Honza Plšek v té době používal.

Blown away by the reality ...

"Summer Garden", looks at first glance like a scrawl, and she is indeed daub, daub but noble. The picture uses all possible emissivity oil paint applied in thick layers. Blue background is as a summer sky and it is quite primitive logic by deposition of sacred gold bright yellow, mixed with blood red and white clouded. Mixing primary yellow and blue creates a natural transition to the green in an effort to capture the essence of being the warm sunlit grass under clear blue sky. The image was created in the summer garden in hot day, which the author rented in Brno, Palacky hill and over the summer where he lived a simple life with books and pictures, undisturbed, hypnotized and blown away by the pure reality. On the beautiful rose garden where grass mingled juicy clover, tiny wild strawberries arid steppe grasses. Smoothed plywood lying horizontally on an old wooden crate, in the shade of the trees, the squirrels routes, under the branches with early fruit. Despite the emotional expressive design to preserve the purity of the color image. Maybe there is real piece of fragrant summer garden overgrown with lukewarm uncut grass. The painting is signed on behalf of Jean Kchuej, which is a pseudonym, inspired by the Book of Changes, which Honza Plsek used at the time.Všechna práva vyhrazena © Jan Plšek