WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help

LIPKA - DŮM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY


click!
Den Země na hradě Veveří
click!
koloběh živin v půdě
click!
obálky skript
click!
ikony rukodělných kurzů
click!
různé ilustrace
click!
obálka výroční zprávy
click!

dokument
click!

mapka
click!
tašky
click!
obálky skript
click!
další rukodělné kurzy
click!
využití pet lahví
click!
řez skládkou
click!

ekologická výchova po škole
click!

návštěvní řád Rozmarýnku
click!

ikonky do kalendáře akcí Rozmarýnku
click!
Konference o ekologické výchově
click!

Hrajeme si na přírodu