WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . novinky . kontakt .
OBRAZY . ILUSTRACE . PÍSNIČKÁŘ . ZVUKAŘ . FOTOOBRAZY Michalala . ŽELVA ŽELVA
Honza Plšek OBRAZY

Honza Plšek
ILUSTRACE

Individuální obrázky na zakázku.
Licence k hotovým obrázkům.


Honza Plšek OBRAZY


AUTOR
REFERENCE
ARCHIV OBRÁZKŮ
OBJEDNÁVKY
AKCE A NOVINKY
KONTAKT

a) Individuální obrázky na zakázku.
b) Licence k hotovým obrázkům.

E-mail: jan.plsek@seznam.cz

OBJEDNÁVKA
Je možné objednat nové originální ilustrace na zakázku podle individuálnch požadavků. Lze si též vybrat z hotových obrázků v archivu a dohodnout poskytnutí autorské licence k jejich užití. Stačí napsat autorovi Honzovi Plškovi na e-mail jan.plsek@seznam.cz. a následně se s Vámi autor dohodne na veškerých podrobnostech. Odesláním e-mailu se k ničemu nezavazujete a Vaše případná objednávka se stane závaznou až se na tom s autorem výslovně dohodnete. Vyjímečně je možné se domluvit na osobním setkání (Brno a okolí).

DODÁNÍ
Ilustrace jsou zpravidla dodávány v elektronické podobě v formátu JPG ve vysokém rozlišení. Jiné formáty tzv. bezestrátové se v praxi neosvědčily a pro užití ilustrací jak do knih, tak na velkoformátový tisk se formát JPG při vysokém rozlišení a nastavení nízké komprese ukázal jako naprosto dostačující, resp. případné převedení obázku na vektror by mělo být věcí grafika. Pro užití obrázku přímo tiskem se jako nejpraktičtější ukazuje dodání v PDF. Autor dodává pouze samotné ilustrace, obvykle neprovádí zpracování celkových grafických návrhů, např. plakátů, publikací apod. Přenos dat probíhá zpravidla běžně pořes e-mail jan.plsek@seznam.cz. Při větším objemu dat lze jako úschovnu požít přímo stránky www.honzaplsek.cz.

CENA
Orientační cena individuálního obrázku je 200 Kč za černobílý obrázek průměrné velikosti a složitosti. Cena licence k užití hotového obrázku se odvíjí od účelu, způsobu a rozsahu užití, k němuž má být licence poskytnuta.

PLATBA
Preferován je bankovní převod - číslo účtu 127696818/0300. Autor nemá vlastní IČ, avšak na požádání může svým jménem vystavit fakturu použitelnou jako daňový doklad. Ilustrace neprobíhá podnikatelsky, ale pouze příležitostně, zpravidla ústní na smlouvu o dílo. Příjem z prodeje autor daní jako příjem fyzické osoby. Autor není plátcem DPH. Na požádání je možné sepsat písemnou kupní smlouvu či dodat k originálu či fotoobrazu signovaný certifikát pravosti.

REKLAMACE
Případné vady neprodleně reklamujte u autora na e-mailové adrese jan.plsek@seznam.cz.

AUTORSKÁ PRÁVA
Ilustrace jsou originálními autorskými díly a nakládání s nimi se řídí autorským zákonem (z. č. 121/2000 Sb.) a novým občanským zákoníkem (z. č. 89/2012 Sb.). Zákazník získává vždy pouze licenci k užití obrázku, tzn. právo použít obrázek dle dohody s autorem. Autorská práva k obrázku samotnému, jako autorskému dílu, zůstávají vždy autorovi (viz. § 11 odst. 4 a § 12 odst. 2 autorského zákona). Bez předchozího výslovného souhlasu autora zákazník zejména nesmí používat obrázek jiným než dohodnutým způsobem, poskytovat souhlas s užitím obrázku dalším osobám, zasahovat do obrázku, nabízet k prodeji kopie obrázku, osobovat si jeho autorství apod. Zákazník by měl při užití obrázku, je-li to možné, uvádět jméno autora. Není-li výslovně ujednáno jinak, autorská licence je poskytována jako nevýhradní, tzn. že autor může obrázek dále užívat a nabízet licenci dalším osobám. Výše uvedené základní zásady nechrání pouze autora, ale chrání též platící zákazníky před zneužitím a znehodnocením ilustrací.
Honza Plšek OBRAZY

ŽELVA


Všechna práva vyhrazena © Jan Plšek