WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2009/273

Kinematika kolových mobilních robotů

Mechatronika: vybrané poroblémy
Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně