WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2008/254

O krajině a povodních

Porovnání rozdílu ve velikosti biologicky aktivního povrchu v případě betonové desky a štěrkového dna