WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2008/248

O krajině a povodních

Porovnání množství odtoku v závislosti na využívání pozemku