WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2008/137

Logo pro akci sběr odpadků ve Vojkovicích.
Konečná schválená verze.