WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2008/134

Logo pro akci sběr odpadků ve Vojkovicích.
Zamítnuto kvůli tomu, že by se venkované mohli cítit dotčeni takovým zjevným karikováním venkovanství.