WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2007/077
Autorem grafického zpracování obálky je Tomáš Profant

Kinematika a dynamika mechatronických systémů
Autor publikace: Robert Grepl
Vydalo: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno

2007