WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2007/072Ekologické výukové programy – dopolední výuka pro školní třídy na různá přírodovědná témata.

Ikonka k letáku akcí Rozmarýnku (detašované pracoviště Lipky - školského zařízení pro environmentální vzdělávání).

2007