WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2007/071Terapie dětí s downovým syndromem a přednášky pro rodiče s odborníky na toto téma.

Ikonka k letáku akcí Rozmarýnku (detašované pracoviště Lipky - školského zařízení pro environmentální vzdělávání).

2007