WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2007/056KROUŽKOVÁNÍ – představení kroužků akcí veřejnosti, v zahradě a domě, v září, nábor dětí

Ikonka k letáku akcí Rozmarýnku (detašované pracoviště Lipky - školského zařízení pro environmentální vzdělávání).

2007