WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2007/046


Návrh obrázku na titulní stránku letáku akcí Rozmarýnku.
(Rozmarýnek je detašované pracoviště Lipky - školského zařízení pro environmentální vzdělávání).
Varianta 2.

2007