WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2007/016


... v tomto stupni jsou nejčastější oblasti harmonické kulturní krajiny (Bukový vegetační stupeň).

Obrázky pro knihu Mirky Drobílkové "Jak se sází strom", kterou vydalala Nadace Partnerství.

2007