WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2007/011


...okrašlovací spolky. Nejčastější okrašlovací činnost prakticky spočívala v iniciativě a organizačních aktivitách při budování parků.

Obrázky pro knihu Mirky Drobílkové "Jak se sází strom", kterou vydalala Nadace Partnerství.

2007