WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2007/010


spokojený strom, který ví své (univerzální motiv)

Obrázky pro knihu Mirky Drobílkové "Jak se sází strom", kterou vydalala Nadace Partnerství.

2007