WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2007/008


Smrk by, na rozdíl od druhů původního porostu, nenalezl ideální podmínky pro svůj růst, a proto by se od výše popsaného porostu vyznačoval nižší „stabilitou“.

Obrázky pro knihu Mirky Drobílkové "Jak se sází strom", kterou vydalala Nadace Partnerství.

2007