WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2007/005


Návrat dřevin a zeleně do krajiny s sebou přináší i zvýšení biodiverzity.

Obrázky pro knihu Mirky Drobílkové "Jak se sází strom", kterou vydalala Nadace Partnerství.

2007