WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . muzika . grafika . kontakt . help . ARCHIV OBRÁZKŮ           vzad  vpred     exit    2006/003


První krok: Vlastní zkušenost
- získaná prostřednictvím smyslů (dotyk, chuť, čich, zvuk, zrak)

Obrázek pro prezentaci "Ekologická výchova po škole".
(Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání)