FOTOOBRAZY Michalala    homepage . facebook . ŽELVA ŽELVA . www.honzaplsek.cz . vyhledávání . kontakt .

FOTOOBRAZY Michalala


HLAVNÍ STRANA
INFORMACE
AUTORKA
REFERENCE
PRODEJNÍ GALERIE
JAK OBJEDNAT
AKTUALITY
KONTAKT

galerie     vzad    vpred

FOTOOBRAZY Michalala

Promenáda

kód: 004
autor: Michala Plšková
místo: park Ngorongoro, Tanzanie, Afrika
čas: květen 2013
poměr stran: 3:4

30 x 40 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 1000 Kč
60 x 80 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 2000 Kč SKLADEM
90 x 120 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 3000 Kč
jiné rozměry a zpracování individuálně dle domluvy
detaily provedení

objednatFOTOOBRAZY Michalala


Kompozičně velmi zdařilý obraz pobaví svou nahodilou pravidelností a zároveň může snadno přimět k hlubší meditaci a vědomým či podprahovým cestám za horizonty prostoru i času. Obraz zeber a hrocha působí na jednu stranu komicky, neboť zebry a hroch se, podobně jako my lidé, zadumaně prochází po holém pásu podél jezera jako po promenádě. Na druhou stranu má obraz svůj magický rozměr. Zebry a hroch tvoří záhadný pravidelný obrazec, který může evokovat tajemnou konjunkci přírodních sil, a který ve své primitivní pravidelnosti skrývá cosi z šamanských obřadů, z hypnotických rytmů afrických bubnů a cosi ze základních ozdobných ornamentů, chránících proti zlým duchům. Ornamentálnost celé scenérie dotváří vodorovné pásy krajiny zlatavé trávy, šedého pruhu obnažené zeminy, široký pás bleďounce modré vody proťaté neprobádaným kontinentem travin, bílá linka nedostupného břehu a konečně vzdálená krajina zelených svahů kráteru Ngorongoro. Při plošném vnímání obrazu vytváří zebry a hroch pravidelný rytmus střídání bílé a tmavé plochy, zatímco při prostorovém vnímání tvoří zvířata ležatý trojuhelník nejasných rozměrů. Divák si může v duchu překlápět jednotlivé plány obrazu, avšak díky zkreslení vzájemného poměru velikosti zvířat není skutečná realita pro oko diváka prakticky zjistitelná a vnímání lze posunout k vidění obrazu jako plochého obrazce. Naštěstí z říše optických klamů může pozorovatele vždy spolehlivě vysvobodit ladně pozvednutá přední noha těžkého hrocha, která vše paradoxně odlehčuje a do statického výjevu vnáší pohyb a neviditelný časový rozměr.

Další informace, dotazy, konzultace či objednávky: Fotoobrazy-Michalala@seznam.cz

ŽELVA


Všechna práva vyhrazena © Michala Plšková, Jan Plšek